Xây dụng nền văn hóa công ty

Nền văn hóa của DANACITY xây dựng dựa trên các yếu tố sau:

 

Đi làm đúng giờ: Tất cả mọi thành phần trong cộng đồng DANACITY đều phải đi làm đúng giờ quy định là: Sáng 8h - 12h, chiều 13h30 - 17h30

 

Đồng phục: Nhan viên đi làm đều phải mặc đồng phục của công ty. Ngày thứ 7 được mặc tự do

 

Làm việc trên tinh thần tự giác: Tất cả mọi thành phần trong cộng đồng DANACITY làm việc trên tinh thần tự giác, trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao và hoàn thành công việc chung của công ty

 

Đánh giá nhân viên bằng hiệu quả công việc: DANACITY đánh giá nhân việc qua công việc thực hiện, hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá cá nhân đó.

 

Cấp dưới và cấp trên làm việc trên tinh thần cởi mỡ, tranh luận: Cấp trên và cấp dưới trong cộng đồng DANACITY làm việc trên tinh thần cởi mỡ cùng nhau tranh luận để chỉ ra được những thứ chưa tốt để cải thiện chứ không chỉ đơn thuần là cấp trên ra lệnh, cấp dưới làm theo để hoàn thành tốt công việc.

 

Khen thưởng: Những các nhân hay một nhóm trong cộng đồng DANACITY hoàn thành xuất sắc công việc được giao mang lại lợi ích to lớn cho Công ty sẽ được khen thưởng.

 

Tinh thần thể thao: DANACITY luôn hướng tới tinh thần thể thao những buổi cố định trong tuần nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe cho nhân viêc và giúp mọi người trong Công ty gắn kết với nhau hơn. 

 

Mọi người quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau: Mọi thành phần trong cộng đồng DANACITY quan tâm thấu hiểu và chia sẽ khó khăn với nhau đưa cộng đồng DANACITY đoàn kết và vững mạnh.

 

Top

   (0)